Vietnam

1 month in Vietnam – May 2008.

Part 1 : 5min – DV – 2009
Part 2 : 3min57 – DV – 2009
Music :
-Qua sông, Nhạc và Lời : Phạm Minh Tuấn
-Tuấn Vũ – Những đồi hoa simLes commentaires sont fermés.